slide13

Zbuduj z nami schronisko

zbiorka-plakat

Świąteczny czas wszystkim kojarzy się z miłością, radością i dobrocią. Jest to również czas, kiedy ludzie z wielką, niekłamaną przyjemnością obdarowują się wzajemnie. Najpiękniejsze jest to, że szczerze cieszą się i obdarowani i obdarowujący. Korzystając z tej wyjątkowej i magicznej atmosfery, nasza fundacja zwraca się z prośbą o dary.

Projekt budowy schroniska przybiera już realne kształty, ale nie ukrywamy, że bardzo liczymy na pozytywne efekty zbiórki publicznej. Państwa dobroć i szczerość mogą znacznie przyspieszyć realizację naszego projektu. Zostańcie więc naszymi darczyńcami, a my ze swej strony obiecujemy zbudować profesjonalne schronisko. Za swoją hojność obdarowani zostaniecie miłością i wdzięcznością naszych podopiecznych.

Zbiórka zarejestrowana jest w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod nr 2014/917/OR i za pomocą portalu tegoż Ministerstwa zostanie rozliczona w sprawozdaniu podanym do publicznej wiadomości. Darczyńcą może zostać każdy, a zasady przekazywania darowizn znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce "Chcesz pomóc?".

Bardzo liczymy na Państwa odzew, fundacja podjęła się bowiem bardzo poważnej, potrzebnej i kosztownej inwestycji. Pozyskaliśmy również partnera finansowego, który udzielił nam kredytu, dzięki czemu możemy kontynuować prace inwestycyjne. Jednak potrzeby są bardzo duże. Tym bardziej prosimy o przyłączenie się do naszej zbiórki, aby nasze schronisko mogło jak najszybciej przyjąć swoich podopiecznych. Prosimy również o udostępnienie tej informacji jak największej liczbie osób.

Pismo do sponsorów