slide13

Statut Fundacji

Statut Fundacji Altamira, przyjęty 3 lipca 2012 w Szczecinie ze zmianami - tekst jednolity.

 

statut01