slide13

Wolontariat

Jak każda Fundacja tak i nasza zwraca się z apelem do osób, które zechciałyby współpracować na zasadach wolontariatu z naszą fundacją w zakresie realizacji jej celów statutowych, czyli: czy to niesienia pomocy ,czy też ratowania zwierząt, w tym czynnego sprzeciwiania się bestialstwu ludzi wobec zwierząt, szeroko pojętej edukacji, dotyczącej zarówno ludzi, jak i urzędów w zakresie respektowania praw zwierząt, tak abyśmy mogli kiedyś powiedzieć, że żyjemy w normalnym kraju, a nie że los zwierząt jest jakby żywcem wyjęty z epoki Ciemnogrodu, czy też objęty swoistym tabu niemocy, ignoranctwa, egoizmu i hipokryzji.


Wszak często zwierzę jest lepszym przyjacielem człowieka niż drugi człowiek. Dołącz więc do naszych przyjaciół, a sam zyskasz wielu prawdziwych przyjaciół, o których w dzisiejszym świecie, gdzie jedyną wartością jest kult pieniądza tak ciężko.
Wolontariuszem Fundacji może zostać każdy, kto chce działać na rzecz Fundacji, kto jest wrażliwy na los zwierząt, ma otwarte serce, ale także jest odporny na stres ,zdeterminowany w działaniu wiedząc, że jedyną zapłatą będzie wdzięczność tych ,którym pomoże, bądź uratuje.
Nikt wam tego nie odbierze, ale nikt też nie jest w stanie kupić jej za żadne pieniądze.
Dlatego jest to tak cenne – bezcenne.
Wolontariuszami mogą być osoby zarówno poniżej, jak i powyżej 18-go roku życia i podpiszą deklarację współpracy z fundacją, przy czym wolontariusze poniżej 18 roku życia muszą mieć dodatkowo pisemną zgodę od rodziców, bądź opiekunów pranych.
Zadaniem wolontariuszy jest:
- Udział w pracach Fundacji, w tym w:
* udział w akcjach propagandowych (akcje ulotkowe,plakatowe etc.)
* udział w akcjach adopcyjnych organizowanych przez fundację w zakresie tymczasowej opieki nad zwierzętami
* udział w wystawach, spotkaniach edukacyjnych, kwestach w ramach przewidzianych prawem organizowanych przez Fundację,
- Szukanie, bądź tworzenie domów tymczasowych i stałych dla zwierząt przeznaczonych do adopcji
- Propagowanie idei i szukanie nowych opiekunów wirtualnych dla zwierząt,
- Znajdowanie sponsorów, darczyńców,
- Udział w interwencjach, tylko dla wolontariuszy powyżej 18-go roku życia.
Każdy wolontariusz po odbyciu rocznego stażu w Fundacji i zdaniu egzaminu, może zostać Inspektorem d.s.ochrony zwierząt naszej Fundacji.