slide13

Sponsoring

Sponsoring bywa dość często rozumiany jako forma dobroczynności (filantropii) i to zarówno przez sponsorów jak i sponsorowanych. Jednak dla sponsorów jest on dodatkową formą promocji. Możemy powiedzieć, że sponsoring jest to działanie marketingowe, promujące firmę, usługę lub produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, które ma przynieść określone korzyści sponsorowi, niekoniecznie w krótkim przedziale czasowym. Sponsoring jest jedną z najszybciej rozwijających się form promocji. Jego istotą są skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego oraz emocje wywołane w trakcie imprez, przenoszą się na sponsora. W świetle zwiększenia kosztów oraz ujednolicenia przekazów reklamowych, jak również rosnącej edukacji konsumenta ta forma promocji staje się coraz skuteczniejsza, ponieważ jest bardziej akceptowana przez konsumentów.

Ważnym argumentem przemawiającym za stosowaniem sponsoringu imprez organizowanych przez różnego rodzaju organizacje jest również wzrost świadomości społecznej. Bycie sponsorem staje się wyrazem społecznej odpowiedzialności firm, które dzięki swojemu rozwojowi mogą i chcą wesprzeć także inne społecznie słuszne działania. Zmienia także wizerunek firmy z bezwzględnej, nastawionej tylko na zysk struktury i nadaje jej ludzkie oblicze. Sponsoring naszych działań daje dodatkowo możliwość odliczeń podatkowych ponieważ, darowizny na zadania w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego podlegają ustawowo odliczeniu: Umowa Sponsoringu może dotyczyć jednostkowej imprezy, bądź też może mieć formę umowy na stałą pomoc w określonym okresie czasowym. Jeżeli identyfikujecie się Państwo z naszymi ideami i chcieliby Państwo wspomóc nasze działania prosimy o kontakt z naszą fundacją. 

Liczymy na Państwa otwarte serca i umysły. Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wyglądałby nasz świat bez zwierząt?. Czy bylibyśmy wtedy naprawdę szczęśliwi?