slide13

Chcesz pomóc

1% podatku

1procent

 

Więcej...

Darowizny

Jedną z form pomocy na rzecz fundacji są dobrowolne darowizny. Do przekazania darowizny uprawnione są osoby fizyczne,jak też prawne, zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Warunki przekazania
Darowizna jest umową, unormowaną w Kodeksie cywilnym, zawartą między darczyńcą a obdarowanym. Darowiznę mogą dawać i otrzymywać zarówno osoby prywatne, jak i osoby prawne. Obecnie osoby prywatne, które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu – bez względu na wysokość darowizny. Osoby prawne (np. firmy, instytucje), które przekazały darowiznę, mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym.

Więcej...

Sponsoring

Sponsoring bywa dość często rozumiany jako forma dobroczynności (filantropii) i to zarówno przez sponsorów jak i sponsorowanych. Jednak dla sponsorów jest on dodatkową formą promocji. Możemy powiedzieć, że sponsoring jest to działanie marketingowe, promujące firmę, usługę lub produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, które ma przynieść określone korzyści sponsorowi, niekoniecznie w krótkim przedziale czasowym. Sponsoring jest jedną z najszybciej rozwijających się form promocji. Jego istotą są skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego oraz emocje wywołane w trakcie imprez, przenoszą się na sponsora. W świetle zwiększenia kosztów oraz ujednolicenia przekazów reklamowych, jak również rosnącej edukacji konsumenta ta forma promocji staje się coraz skuteczniejsza, ponieważ jest bardziej akceptowana przez konsumentów.

Więcej...

Domy tymczasowe

Bezdomne zwierzęta z reguły wiodą ciężki żywot. Wiele umiera gdzieś na ulicy. Inne trafiają zazwyczaj do schronisk, w których często gasną. Czy istnieje alternatywa dla tych przepełnionych i borykających się z mnóstwem problemów miejsc, które przyjmują w swe progi bezdomne zwierzęta? Tak. Alternatywą jest instytucja tzw. domu tymczasowego. Czyli wolontariatu we własnym domu.

Nasza Fundacja jak każda inna poszukuje ludzi, którzy tak samo są wrażliwi na los zwierząt, cechujących się wielkim sercem ,chcących nas wesprzeć w naszych działaniach na rzecz pomocy dla zwierząt, tworząc im dom tymczasowy, tym samym często ratując im życie.

Więcej...

Wolontariat

Jak każda Fundacja tak i nasza zwraca się z apelem do osób, które zechciałyby współpracować na zasadach wolontariatu z naszą fundacją w zakresie realizacji jej celów statutowych, czyli: czy to niesienia pomocy ,czy też ratowania zwierząt, w tym czynnego sprzeciwiania się bestialstwu ludzi wobec zwierząt, szeroko pojętej edukacji, dotyczącej zarówno ludzi, jak i urzędów w zakresie respektowania praw zwierząt, tak abyśmy mogli kiedyś powiedzieć, że żyjemy w normalnym kraju, a nie że los zwierząt jest jakby żywcem wyjęty z epoki Ciemnogrodu, czy też objęty swoistym tabu niemocy, ignoranctwa, egoizmu i hipokryzji.

Więcej...